Miljødrivstoff

Bruk alkylatbensin som er opptil 99% renere enn vanlig kommersiell bensin. Et drivstoff som i stor grad reduserer helserisikoen og maskinene dine føles bedre.

MK North

Hva er alkylatdrivstoff?

Alkylatbensin inneholder opptil 99 % mindre skadelige hydrokarboner, sammenlignet med vanlig bensin. Snillere mot menneske, maskin og miljø. Perfekt ytelse for alt fra gressklippere, trimmere, motorsager og snøfresere til båtmotorer, motorsykler, gokarts, mopeder og snøscootere. Drivstoff for folk som helt enkelt bryr seg. Navnet kommer fra ordet alkylering som er navnet på prosessen som brukes til å produsere råvaren.

Fra gass til væske
Alkyleringsprosessen foregår ved oljeraffinerier ved å slå sammen overskuddsgassen fra råoljedestillasjonen og fra krakkingsanlegget og resultatet er en alkylatvæske. Den væsken er det reneste petroleumsproduktet som kan oppnås. Alkylatet blandes så med noen andre komponenter og vi har nå et ferdig produkt, klart til bruk i de fleste små motorer.

Bedre for helsen din, motoren og miljøet vårt
Når du kjører på Aspen alkylatbensin unngår du nesten helt farlige stoffer som benzen og aromater, stoffer som kan gi alvorlige helseproblemer. Motoren trives også bedre, blant annet holdes tennplugger og forbrenningskamre renere. Bensinen kan lagres og selv etter lange perioder med nedetid starter motoren din uten problemer hvis tanken er fylt med Aspen alkylatbensin. Miljømessig er fordelene mange, inkludert dannelsen av bakkenivå ozon(=smog) med 40%. Små motorer er ofte ukompliserte og er teknisk enkle motorer med dårlig forbrenning. Dette betyr at mye av drivstoffet går ut uforbrent. Dette har igjen en negativ innvirkning på både naturen og deg som bruker.